SPOTKANIE ZARZĄDU BANKU Z INWESTORAMI

STRATEGIA BANKU PEKAO S.A.

  • transmisja LIVE
  • studio zbudowane w siedzibie Klienta
  • zachowanie szczególnie wysokich standardów bezpieczeństwa w związku z COVID-19
  • transmisja na dedykowanych landing page